Čuvena Trebinjska lađa dio inovativne turističke ponude u BiH

Deset tradicionalnih Trebinjskih lađa predstavljeno je danas na rijeci Trebišnjici, čime je proširena bogata  turistička ponuda Trebinja. Trkom u kojoj je učestvovalo pet lađa, oživljena je na simboličan način tradicija trke lađa na Trebišnjici između dva mosta, koje su se održavale do sredine prošlog vijeka.

Revitalizacija starog doka i izrada deset Trebinjskih lađa, dio su aktivnosti projekta koji finansira Evropska unija  čiji je cilj predstaviti  bogate kulturne i istorijske resurse iz ugla koji je do danas bio zaboravljen ili nepoznat, te će tako i čuvena Trebinjska lađa biti u funkciji pokazivanja Trebinja iz potpuno novog ugla odnosno sa rijeke.

Sredinom prošlog vijeka na rijeci Trebišnjici je bilo oko tridesetak ovakvih lađa, koje su bile svojevrsna atrakcija tadašnjeg vremena. Kombinovanjem različitih turističkih opcija, u Trebinju je omogućena  inovativna i jedinstvena turistička. Korištenjem rijeke Trebišnjice kao koridora za vožnju ovom lađom, turisti i građani Trebinja i cijele regije, će imati priliku  da “konzumiraju” prirodu, kulturu i istoriju a kroz veslanje i “wellness” na otvorenom.

Uz revitalizaciju starog doka, u kom su se vezivale trebinjske lađe i dijela gradskih zidina uz sam stari dok, urađeno je i odgovarajuće osvjetljenje, a na ovu lokaciju je postavljena i „pametna klupa“.

Slična aktivnost urađena je i u Nikšiću u Crnoj Gori, gdje je u sklopu istog projekta izgrađen dok i deset tradicionalnih čamaca na rijeci Zeti. Na taj način, projekat će  doprinijeti i obogaćivanju zajedničke turističke ponude u područjima koji su obuhvaćeni ovim projektom.

Projekat “Život na granici BiH/CG-stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“ finansira Evropska unija sa više od  330.000 eura u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a sprovode ga Javna ustanova “Kulturni centar” Trebinje, Grad Trebinje, Udruženje građana “Centar za razvoj Hercegovine”, Udruženje građana “Home” Trebinje, JU “Centar za kulturu” Plužine, NVO ”Ženska akcija” Nikšić i “Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore”. Više informacija o projektu dostupno je na www.heritage-bih-mne.com.