Postanite certificirani Interpret Europe vodič

Dvadeset osoba sa područja Hercegovine i pograničnih područja Crne Gore će dobiti priliku da u okviru  projekta prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji – aMUSeumING“ prisustvuju obuci i postanu certificirani vodiči po Interpret Europe metodologiji. Certifikacijom će vodiči i turistički sektor postati konkurentniji na tržištu, a posjetitelji će dobiti priliku da na novi način dožive destinaciju. Interpret Europe je europska platforma za saradnju i razmjenu, posebno fokusirana na istraživanje i obrazovanje. Članovi mogu biti osobe, organizacije i biznisi iz sektora turizma i kulturnog nasljeđa koji rade ili planiraju raditi kao interpretatori kulturne baštine. Obuka je namjenjena za njih.

Kroz obuku polaznici će  steći vještine stvaranja dubljih veza između publike i predmeta ili lokaliteta kroz vrlo konkretne metode. Kako bi, nakon obuke, polaznik doista postao certificirani vodič organizacije Interpret Europe i dobio certifikat, potrebno je da pokaže svoja novostečena znanja kroz pismeni ispit i izvedbu interpretativnog govora. Priprema za obuku traje do mjesec dana kroz online komunikaciju, koja je planirana tokom maja. Nakon pripreme, tokom ljeta (nakon ukidanja trenutnih zabrana) je planirana terenska obuka u trajanju od 5 dana intenzivnog rada s polaznicima. Nakon završetka obuke polaznici će biti spremni za planiranje i izvođenje interpretativnog vođenja, što će podići kvalitetu njihovog rada, donijeti snažnije uspomene i nove doživljaje posjetiteljima koji će na ovaj način stvoriti neraskidivu vezu s kulturnom i prirodnom baštinom.

Dodatne informacije i prijave možete izvršiti do 30.4. 2020 godine na email info@linkmostar.org ili na dole navedene email adrese. Sve troškove obuke, certificaranja i članstva za polaznike će snositi projekat.

Projekt prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji / Amusing Museums“ (aMUSeumING) finansira Evropska unija u sklopu programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekt zajednički provode Udruženje LiNK iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim Muzejom Crne Gore (CG) i općinom Jablanica (BiH) . Ukupna vrijednost projekta je 394.904 EUR, od čega Evropska unija finansira 333.575 EUR (84,47%).

Za više informacije, molimo kontaktirajte:

Rasim Tulumović, projekt menadžer

Tel/Fax: +387 36 580 151

Mob: +387 61/894-916

E-mail: rasim@linkmostar.org

Gabrijela Zekić Cvitković

Tel/Fax: +387 36 580 151

Mob: +387 63/445-597

E-mail: gabrijela@linkmostar