Regionalnom saradnjom za bolje vodosnabdjevanje

U okviru prekograničnog projekta, koji finansira EU, radnici Javnog komunalnog preduzeća „Vrela Seljani“ u Rogatici 8. juna su započeli desetodnevnu obuku za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži.

Cilj obuke je da se, pored pasivne kontrole koja podrazumijeva popravku vidljivih curenja, pristupi aktivnoj kontroli tj. kontinuiranom praćenju i smanjivanju gubitaka traganjem za neprimjećenim curenjima kako bi se smanjili gubici vode. Aktivna kontrola curenja je proaktivan pristup gdje osoblje vodovodnog preduzeća koristeći opremu za detekciju curenja, istražuje na terenu kako bi locirali curenja. Upravljanje gubicima je značajno zbog ekoloških, ekonomskih, higijenskih te tehnoloških aspekata bezbjednosti vodosanbdijevanja. Riječ je o inovativnom pristupu u skladu sa evropskim standardima.

Polaznicima obuke obratio se i načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić, koji je istakao značaj ovog projekta i obuke zaposlenih u komunalnom preduzeću, kako bi se unaprijedila usluga vodosnabdjevanja građana, jer je cilj Opštinske uprave da unaprijedi uslove za život i rad stanovnika.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Unapređenje upravljanja vodosnabdjevanjem u urbanim i ruralnim dijelovima opština Kolašin i Rogatica“ kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 486.661,00 evra, a implementira Opština Rogatica u saradnji sa Opštinom Kolašin. U narednom periodu, partneri iz Crne Gore takođe će organizovati obuku za otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži za svoje uposlenike.