Novi projekat FORS Montenegra za zaštitu životne sredine i prekograničnu saradnju u ovoj oblasti

Projekat „Cross-border Environmental Initiative – Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” koji realizuje FORS Montenegro, predstavljen je u Nikšiću na  konferenciji za novinare koja je održana 17.02.2021. godine. Realizacija projekta počela je 1. decembra 2020, a ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje stanovništva o značaju unapređivanja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanja sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Trebinje i Komunalnim preduzećem iz Nikšića.

Ovom prilikom medijima su se obratili Miodrag Muratović, direktor Komunalnog preduzeća, Nataša Tučić, načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost Grada Trebinja i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra, koji su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti sprovođenja projekta i izjavili da je ovo prilika da se dodatno osnaže kapaciteti i unaprijede znanja i vještine zaposlenih u sistemu upravljanja čvrstim otpadom.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 584.681 euro, od čega je doprinos Evropske unije skoro 317.000 eura. Vrijednost projekta za Crnu Goru iznosi 406.861 euro, od čega Evropska unija finansira oko 220.400 eura, dok je kofinansiranje u iznosu od 183.100 eura obezbijedio FORS Montenegro putem Javnog konkursa Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Doprinos Komunalnog preduzeća je 3.300 eura.

Ovaj dvoipogodišnji projekat se sprovodi u Nikšiću i Trebinju, a glavne aktivnosti uključuju organizovanje prekograničnih obuka za zaposlene u institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana, publikacije na ove teme, prekograničnu konferenciju, istraživanja o strukturi čvrstog otpada u ciljnom području i ekološkim navikama stanovništva, obezbjeđivanje preporuka za unapređivanje sistema upravljanja čvrstim otpadom, nabavku opreme i vozila za komunalna preduzeća i institucije itd.