Uz podršku Evropske unije održana biciklijada „Stazom ‘Ajduka“ i radionica „Razvoj turističkog proizvoda“

U subotu, 24. jula 2021. godine, u  okviru projekta prekogranične saradnje „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural“, finansiranog od strane Evropske unije, održana je biciklijada pod nazivom „Stazom ‘Ajduka“ u sklopu Blidinje BIKE Festivala. Ova biciklijada, zamišljena kao rekreativna vožnja, organizovana je s ciljem promoviranja cikloturističke ponude Hercegovine i njenih turističkih kapaciteta.

Polazna tačka biciklijade je bila na Blidinju. Na ovoj relaciji dugoj oko 50 km čak 180 sudionika biciklijade su imali priliku vidjeti neke od najljepših krajolika koje Hercegovina i Park prirode Blidinje nude.

Ovo je peta u nizu rekreativnih biciklističkih vožnji koja je organizovana u okviru projekta „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural“ koji se provodi u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Projekt će  također uvesti i standard kvalitete “Bike Friendly Concept”, te će na taj način dodati vrijednost turističkoj ponudi u cijeloj regiji što će dovesti do povećanja aktivnosti u ruralnim područjima Herceg Novog i Zapadnohercegovačkog kantona.

Istog dana je održana i radionica „Razvoj turističkog proizvoda“ na kojoj se okupilo trideset sudionika.

Projekt je službeno započeo 1. oktobra 2019. godine, a implementacija će trajati 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 495.000 eura, od čega Evropska unija finansira 400.000 eura bespovratnih sredstava. Partneri na projektu su Ured Vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije kao nositelj projekta, gradovi  Široki Brijeg i Ljubuški, općine Posušje i Grude, te Turistička organizacija Herceg Novi (CG).

Evropska unija finansira ovaj projekt s ciljem jačanja i diversifikacije kvalitete turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekt će rezultirati stvaranjem nove i atraktivnije turističke ponude pod brendom “Cycling Rural”, koja će biti uključena u turističku ponudu obje zemlje, kao i u ukupnu turističku ponudu Jadranskoga zaleđa.