Potencijali prekogranične regije kao dio strategije ekonomskog razvoja

Završna konferencija projekta „FORT-NET – od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Evropske unije, održana je u utorak 28.09. 2021. godine u Ljubuškom. Projektom su poboljšani uslovi za stvaranje održive turističke ponude koja se temelji na kulturnoj baštini smještenoj na periferiji urbanih središta i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kroz predviđene projektne aktivnosti, kao što su: mapiranje i tumačenje turističke ponude, izrada studijske dokumentacije za identifikaciju ključnih staza, uređenje pristupnih staza, arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorski radovi, edukativne aktivnosti itd, poboljšana je kvaliteta i raznolikost turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini. Vidljivost zajedničkog proizvoda kojima će upravljati lokalne turističke organizacije Boke i Hercegovine marketinški su ojačane zajedničkom turističkom brošurom, web stranicom i mobilnom aplikacijom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Provedbom  projekta „FORT NET“ promovirane su i uređene vrijedne srednjovjekovne utvrde u Bosni i Hercegovini i Austro Ugarske utvrde u Crnoj Gori. U svrhu promocije projekta i cjelokupne turističke ponude temeljene na kulturnoj baštini prekograničnog područja izrađeni su alati koji će doprinijeti boljem informisanju turista. Realizacija ovog projekta omogućila je daljnje razvijanje lokaliteta u svrhu konačne valorizacije“, istaknuo je Vedran Markotić, gradonačelnik Ljubuškog.

Tokom provedbe projekta kulturna i prirodna baština su sistematski popisane a nova turistička ponuda kreirana i promovirana. Također, unaprijeđena je prekogranična saradnja među nositeljima aktivnosti ove regije i podignuta svijest lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene.

Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 470.000 eura, od čega je Evropska unija finansirala oko 400.000 eura. Implementacija projekta službeno je započela 1. 10. 2019. godine, a provedba je trajala 24 mjeseca. Projekt su implementirali grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).