Objavljen treći poziv

Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020)

Referentna objava: EuropeAid/170435/DD/ACT/BA

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Treći poziv za projekte“ koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:

http://europa.ba/?page_id=320

i

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador en, dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na sljedećoj web adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect, koristeći instrukcije date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 09/02/2021. U 16:00 (Briselsko vrijeme)

Informativni sastanak o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekta održat će se online 12. januara 2021. U 11:00 sati.

Operativne  strukture Programa iz obje zemlje učesnice su preuzele informaciju na njihovim internet stranicama:

DEI | Otvoren 3. poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014 – 2020

Detalji (kei.gov.me)