11/12/2015

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate