Održan forum za traženje partnera u okviru IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

Uoči objave prvog poziva u sklopu IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, u Sarajevu je 26.09.2016. godine održan forum za traženje prekograničnih partnera. Svrha foruma je predstavljanje organizacija i institucija potencijalnih učesnika ovog Programa, njihovo umrežavanje, kao i prezentovanje programskih procedura.

Forum u Sarajevu je okupio oko stotinu učesnika, zainteresovanih za načine učešća u Programu i kontakt sa organizacijama i institucijama koje programski teritorij obuhvata. Uvodne pozdrave učesnicima su prenijeli Nada Bojanić, šefica odsjeka za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU BiH u Direkciji za evropske integracije, i Edbera Biković program menadžerica u Delegaciji EU u BiH. Svrhu programa i ostale neophodne informacije je izložio Zajednički tehnički sekretarijat Programa.

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru ovog programa biće objavljen u oktobru. Poziv će biti usmjeren na povećanje zaposlenosti i socijalnu inkluziju ranjivih grupa, kao i korištenje potencijala kulture i društva u svrhu pripreme turističke ponude.

Forum su organizovali Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture programa, uz pomoć Zajedničkog tehničkog sekretarijata. Sličan događaj je 21. septembra održan i u Bijelom Polju u Crnoj Gori.

Opšti cilj IPA Prekograničnog programa BiH-Crna Gora 2014-2020 je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa kroz jačanje ljudskih potencijala i zajedničkih institucionalnih mreža lokalnih zajednica, te lokalnih privatnih i javnih aktera.

Informacije o IPA Programu prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020 dostupne su na http://www.cbc.bih-mne.org/  i www.dei.gov.ba