OBJAVLJEN PRVI POZIV

Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2021-2027)

Referentna objava: EuropeAid/177739/DD/ACT/BA

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, Prvi poziv za projekte“, koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:

Local-publication-CFP-23-003-1.docx (live.com)

i

Calls for Proposals and Tenders (europa.eu)

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici:  https://webgate.ec.europa.eu/pador., dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na sljedećoj web adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect, koristeći instrukcije date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje prijuedloga projekata je 25/07/2023. u 16:00 (Briselsko vrijeme).

Informativni sastanci o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekta održat će se:

12. juna 2023. u 11:00 sati u Sarajevu, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i

14. juna 2023. u 12:00 sati u Nikšiću, Inovaciono Preduzetnicki Centar Tehnopolis – Nikšić.

Dnevni red za Sarajevo se nalazi ovdje, a za Nikšić ovdje.

Molimo da Vaše učešće potvrdite putem linka.