Forumi

06/03/2017

Materijali sa održanih foruma za traženje partnera u Bijelom polju i Sarajevu Održan forum za traženje partnera u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2014-2020 Organizovanje foruma za traženje partnera – IPA CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

06/03/2017

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014-2020 Materijali sa održanih promotivnih događaja i info dana u okviru Programa za prekograničnu saradnju BiH-Crna Gora 2014-2020