Prekogranični tim službi za zaštitu i spašavanje kroz zajedničke obuke ojačao kapacitete

05/12/2023

Više od 30 članova prekograničnog tima za zaštitu i spašavanje i drugih pripadnika hitnih službi prošlo je 5 dvodnevnih obuka u periodu od juna do novembra 2023. godine. Obuke su organizovane u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica”, koji finansira Evropska unija.